Vastgoed advies

Uw adviseur voor al uw vastgoed vragen

onteigeningsadviseur

Vastgoed advies

Uw adviseur voor al uw vastgoed vragen

Vastgoed vraag

Vastgoed-sparringpartner 

Vastgoed is, voor u als ondernemer, één van de voorwaarden voor succesvol ondernemen. Al ruim 30 jaar werk ik gericht op de gebruiker als huurder of eigenaar. Daarbij focus ik mij, met mijn vastgoedadvies, op de lange termijn.


Ik ben geïnteresseerd in u als ondernemer; in uw uitdagingen, uw plannen voor de toekomst en de vragen die er bij u opkomen. In dialoog met u probeer ik richting te geven aan uw gedachten, overwegingen en beslissingen. Door jarenlange ervaring en kennis van het onroerend goed kan ik een realistisch beeld geven van de mogelijkheden en bijbehorende kansen.


Mijn werkterrein omvat de Provincies Zuid-Holland, Utrecht en het westelijk deel van Noord-Brabant. Het is de regio waar ik woon en al jarenlang actief ben, waardoor ik mijn opdrachtgevers goed ken.

Nieuwsgierig naar mijn werk? Hieronder beschrijf ik een aantal dossiers waarin ik de eigenaar/huurder heb geadviseerd:

grondruil vastgoedadviseurs

Grondruil

Grondruil op bedrijventerrein met koop van te bouwen bedrijfshal, waarbij ontsluiting en erfdienstbaarheden een flink aandachtspunt waren.

vastgoedadvies bij verkoop van historisch kerkgebouw

Verkoop historisch kerkgebouw 

Verkoop van een deel van een historisch kerkgebouw. Het voorgenomen gebruik en toekomst dienden goed benoemd en afgestemd te worden.

erfpacht vastgoedadviseur

Erfpachtcontract 

Erfpachtcontract met Staatbosbeheer t.b.v. de exploitatie van een Manege.

verkoop van onderneming overdracht bedrijfspand vastgoedadviseur

Overdracht bedrijfsgebouw 

Overdracht van bedrijfsgebouw als onderdeel van de verkoop van de onderneming.

Samenvoegen huurovereenkomst vastgoedadvies

Samenvoegen huurovereenkomsten 

Het samenvoegen van onderliggende huurovereenkomsten tot een hoofdhuurcontract met het oog op verkoop van de onderneming.

Advies horeca-groep

Advies aan horeca-groep met betrekking tot huurcontracten en overname van delen van de onderneming.

vastgoed sparringpartner

Advies nodig of heeft u vragen over uw vastgoed?