U wordt onteigend, wat nu?

Wij behartigen uw belangen

en komen op voor uw rechten 

onteigeningsadviseur

U wordt onteigend,

wat nu?

Wij behartigen uw belangen

en komen op voor uw rechten 

vastgoed sparringpartner

Onteigening? Dan komt dat voor u als ondernemer of bewoner vaak als een schok. Niet zo verwonderlijk, want waar je onderneemt of woont is vaak de belangrijkste plek in je leven. En dan komt iemand vertellen dat je onteigend wordt en dus weg moet!


Voor wie dit te horen krijgt, is in het begin nog veel onduidelijk. Op welke termijn moet u weg? En waarnaartoe dan? Uw onzekerheid wordt niet verholpen met de belofte van schadevergoeding.

Al 30 jaar begeleid ik mensen in het onteigeningsproces. Ik ken de onrust en onzekerheid. Ik weet dus ook de weg te bewandelen om het hele proces tot een goed einde te brengen.

Daarbij staat uw belang als ondernemer of als gezin voorop. Ik neem ruim de tijd om uw belangen en verlangens te leren kennen en deze mee te nemen in de onteigeningsbesprekingen. Dankzij mijn jarenlange ervaring en degelijke kennis van de procedures, is de onderhandelingstafel bekend terrein voor mij.

vastgoed sparringpartner

U wordt met onteigening geconfronteerd…

Wanneer u het bericht krijgt over onteigening, weet u niet wat u overkomt. Maar onteigenen kan gelukkig niet zomaar. De hele procedure in duidelijke stappen vastgelegd. Uw rechten zijn daarin gewaarborgd. Zo moet er eerst goed onderhandeld worden vóórdat de overheid toestemming krijgt voor de onteigening. Dat wordt de minnelijke onteigening genoemd.


De meeste onteigeningszaken komen dan ook niet voor de rechter. De partijen komen er in de minnelijke fase gezamenlijk uit. De onderhandelingen leiden dan tot overeenstemming over de koopsom en schadevergoedingen. 

Daarna volgt de gerechtelijke onteigening. Dat is de procedure bij de rechtbank waarbij de daadwerkelijke eigendomsontneming wordt uitgesproken, en waarin de schadevergoeding wordt bepaald. Maar, zoals al gezegd, 99 van de 100 onteigeningszaken komt niet bij de rechtbank terecht.


In de onderhandelingen kom ik voor uw belangen op. Die eerste onderhandelingsfase, de minnelijke onteigeningsfase genoemd, kan lang duren. In mijn dossiers varieert deze fase van 1 tot 7 jaar; afhankelijk van de voortgang van de besprekingen en de snelheid die de overheid wil bij de planvorming. In 99 van de 100 onteigeningszaken wordt er in de minnelijke fase een gezamenlijke oplossing gevonden en een koopovereenkomst gesloten.

Die onderhandelingsgesprekken gaan niet alleen over de koopsom, maar vooral over de schadevergoeding bij onteigening. In principe wordt ALLE schade vergoed. Zo wordt de marktwaarde van uw bedrijfspand of woning bepaald, maar ook let ik op allerlei bijkomende schade waar u zelf vaak nog geen idee van heeft.

Denk bijvoorbeeld aan inkomensschade omdat je misschien een hogere financiering nodig hebt. Of bijkomende kosten wanneer je een nieuw bedrijfspand of nieuwe woning koopt: verhuis- en herinrichtingskosten. Maar ook: schade door omzetverlies; of extra investering in  marketing om uw klanten weer terug te krijgen; enz.

Uiteraard worden ook de kosten van de onteigeningsadviseur in de schade opgenomen.

Helaas komt het zelden voor dat een voorgenomen onteigening niét doorgaat. Als u er via de minnelijke weg niet uitkomt, vraagt de gemeentelijke of provinciale overheid  onteigening aan bij een hogere overheid. Deze zogenaamde administratieve onteigening vergt  9 maanden tot een jaar. Ook tijdens dié procedure wordt nog steeds geprobeerd er minnelijk uit te komen.


Daarna volgt de gerechtelijke onteigening. Dat is de procedure bij de rechtbank waarbij de daadwerkelijke eigendomsontneming wordt uitgesproken, en waarin de schadevergoeding wordt bepaald. Maar, zoals al gezegd, 99 van de 100 onteigeningszaken komt niet bij de rechtbank terecht.

61 jaar Ros Vastgoedadviseurs

Johan Ros begon als makelaar in het bedrijf van vader Arie Ros. In 1980 ging hij zelfstandig verder en richtte zich vooral op bedrijfshuisvesting en onteigeningszaken. Tot op de dag van vandaag is hij daarin nog steeds actief en heeft zijn zaken uitgebreid als vastgoedmediator. 

Nu stapt zoon Wouter mee het vak in. Hij start met het adviseren en begeleiden van ondernemers bij het zoeken, huren en aankopen van nieuwe bedrijfspanden. En daarmee is hij de derde generatie vastgoedadviseurs in lijn.  

 

Wat doen wij voor u bij onteigening?

strijden bij onteigening

Opkomen voor uw belangen 


• Opkomen voor uw rechten
• Strategie bepalen

• Schadeberekening opmaken

onteigeningsdeskundige begeleid u bij onteigening

Persoonlijk begeleiden


• Advies en ondersteuning tijdens het langdurige proces

• U blijft steeds op de hoogte

onteigeningsdeskundige onderhandelen

Onderhandelen
met instanties

• Dankzij grondige kennis van de voorwaarden en procedures

• Begeleiding tot na de afronding

Ervaringen van onze klanten

M. vd W
Johan,
Dank je wel voor het begeleiden van het hele proces.  We zijn van weerstand naar verdriet gegaan en vervolgens naar acceptatie & alle gevoelens er tussenin.  

M & H

Beste Johan, 

We zijn erg blij met het behaalde resultaat. Dank voor je tomeloze inzet!


T & T

Beste Johan,
Wij hebben jou en de manier waarop je met ons hebt samengewerkt als heel bijzonder en heel plezierig ervaren. Daar willen we je oprecht voor bedanken

Veel gestelde vragen over onteigening

Waarom onteigening?

Onteigening is aan de orde wanneer de overheid uw eigendom nodig heeft voor het zogenaamde ‘algemeen belang’. Er wordt, bijvoorbeeld, een snelweg aangelegd precies door úw achtertuin. Uw huidige woning moet plaats maken voor een nieuwbouwproject. Of uw bedrijf wordt onteigenend omdat er een woonwijk wordt uitgebreid.

Wat zijn mijn rechten bij onteigening?

Zomaar onteigend worden kan niet. Uw rechten bij onteigening zijn zorgvuldig vastgelegd in de Onteigeningswet. Deze wet is al meer dan 150 jaar oud, en de werking is uitgebreid met tal van rechterlijke uitspraken.

Heb ik direct een advocaat nodig?

In de eerste fase van het onteigeningsproces (minnelijke onteigening) heeft u geen advocaat nodig. Een goede onteigeningsadviseur kan in die fase uw belangen goed behartigen en er voor zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. Mocht u er minnelijk niet uitkomen, dan wordt de onteigening voor de rechter worden gebracht. Dán pas is het verstandig om een onteigeningsadvocaat in te schakelen.

Wat is minnelijke onteigening?

De minnelijke onteigening gaat vooraf aan de gerechtelijke onteigening. Bij minnelijke onteigening onderhandelt u over de verkoopprijs, de schadevergoeding en de voorwaarden van verkoop. Kom je er tijdens de minnelijke onteigening uit, dan is er geen gerechtelijke onteigening nodig.

Welke vergoeding krijg ik bij onteigening?

Bij onteigening heeft u recht op vergoeding van al uw schade. Maar wélke schade en hoe hoog die vergoeding is, is niet eenvoudig te zeggen. Iedere situatie is anders; iedereen heeft andere belangen en omstandigheden. Het uitgangspunt van de Onteigeningswet is dat u er niet op achteruit mag gaan, niet in vermogen en niet in inkomen.

  • Waarde van uw bedrijfspand of woning;
  • Verlies van inkomsten;
  • Verhuiskosten;
  • Kosten van herinrichten;
  • De kosten voor een onteigeningsdeskundige / advocaat.

Wat kan onteigend worden?

Onteigening kan over alles gaan waar u eigendom over heeft. Toch gaat het vaak alleen om het eigendom van grond, of om gebouwen en om de rechten ervan. Denk bijvoorbeeld aan huurcontracten, erfpachtrecht en recht van opstal.
onteigeningsdeskundige begeleid u bij onteigening

Onteigening van mijn bedrijfspand – kan dat?

Ja, ook als ondernemer kunt u onteigend worden. Dit heeft voor u als ondernemer een flinke impact. Het gaat u, gedurende lange tijd, veel aandacht en energie kosten.

Voordat u meer duidelijkheid heeft over termijnen of de omvang van de vergoeding, bent u vaak al een paar jaar verder. Ondertussen moet u nadenken over een nieuwe locatie, een ander bedrijfspand. Verhuist het personeel met u mee? Weten uw klanten u straks nog te vinden? Voor u zijn dit vragen en uitdagingen waar u niet graag alleen voor staat.